+8618117273997weixin
angličtina
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語

ECE R.37 Jednotná ustanovení pro schvalování žárovek pro použití ve schválených svítilnách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Tento předpis se vztahuje na žárovky zobrazené v příloze I a určené pro použití ve schválených svítilnách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.

Zkoušky
Žárovky se nejprve nechají stárnout při jejich zkušebním napětí po dobu přibližně jedné hodiny. U dvouvláknových žárovek se každé vlákno stárne samostatně. V případě žárovek, pro které je specifikováno více než jedno zkušební napětí, se pro stárnutí použije nejvyšší hodnota zkušebního napětí.

V případě žárovky s potaženou baňkou se po době stárnutí odpovídající bodu 3.4.1 povrch baňky lehce otře bavlněnou látkou namočenou ve směsi 70 % objemových. procent n-heptanu a 30 obj. procent toluenu. Po asi pěti minutách se povrch vizuálně zkontroluje. Nesmí vykazovat žádné zjevné změny.

Poloha a rozměry vlákna se měří se žárovkami napájenými proudem od 90 % do 100 % zkušebního napětí. V případě žárovek, pro které je specifikováno více než jedno zkušební napětí, se pro měření polohy a rozměrů vlákna použije nejvyšší hodnota zkušebního napětí.

Pokud není uvedeno jinak, elektrická a fotometrická měření se provádějí při zkušebním napětí (napětích).

Elektrická měření se provádějí přístroji minimálně třídy 0.2.
Světelný tok (v lumenech) uvedený v datových listech žárovek v příloze I platí pro žárovky vyzařující bílé světlo, pokud tam není uvedena zvláštní barva.

V případě, že je povolena selektivně žlutá barva, musí světelný tok žárovky se selektivně žlutou vnější baňkou činit alespoň 85 procent stanoveného světelného toku příslušné žárovky vyzařující bílé světlo.

Barva

Barva světla vyzařovaného žárovkou musí být bílá, pokud není v příslušném datovém listu uvedeno jinak.

Pro tento předpis platí definice barvy vyzařovaného světla uvedené v předpisu č. 48 a jeho sérii změn platných v době podání žádosti o schválení typu.

Barva vyzařovaného světla se měří metodou uvedenou v příloze 5. Každá naměřená hodnota musí ležet v požadované toleranční oblasti. Navíc v případě žárovek vyzařujících bílé světlo se naměřené hodnoty nesmějí odchylovat o více než 0.020 jednotek ve směru x a/nebo y od zvoleného bodu na Planckově místě (CIE 015: 2004, 3. vydání).
Žárovky pro použití v zařízeních pro světelnou signalizaci musí splňovat požadavky stanovené v bodě 2.4.2. publikace IEC 60809, vydání 3.

LISUN následující přístroje plně splňují ECE R.37 Jednotná ustanovení pro schvalování žárovek pro použití ve schválených svítilnách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Zanechat vzkaz

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

=