+8618117273997weixin
angličtina
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語

EN 61010-1 Bezpečnostní požadavky na elektrická zařízení pro měření, řízení a laboratorní použití – Část 1: Všeobecné požadavky

KONCOVKA OCHRANNÉHO VODIČE
SVORKY OCHRANNÝCH VODIČŮ musí splňovat následující požadavky.
a) Kontaktní plochy musí být kovové.
POZNÁMKA 1 Materiály systémů OCHRANNÉHO LEPENÍ by měly být zvoleny tak, aby minimalizovaly elektrochemickou korozi mezi KONCOVKOU a ochranným vodičem nebo jakýmkoli jiným kovem, který je s nimi v kontaktu.
b) Integrální připojení ochranného vodiče přívodu spotřebiče je považováno za SVORKU OCHRANNÉHO VODIČE.
c) U zařízení opatřených propojitelným ohebným kabelem au ZAŘÍZENÍ TRVALO PŘIPOJENÉHO musí být SVORKA OCHRANNÉHO VODIČE umístěna v blízkosti SÍŤOVÝCH SVORKOVEK.
d) Pokud zařízení nevyžaduje připojení k SÍŤOVÉMU napájení, ale přesto má obvod nebo část, která musí být ochranně uzemněna, musí být SVORKA OCHRANNÉHO VODIČE umístěna v blízkosti SVORNÍK toho obvodu, pro který je ochranné uzemnění nutné. Má-li tento obvod vnější SVORKY, SVORKA OCHRANNÉHO VODIČE musí
být také externí.
e) SVORKY OCHRANNÉHO VODIČE pro SÍŤOVÉ OBVODY musí mít alespoň stejnou proudovou zatížitelnost jako SÍŤOVÉ napájecí SVORKY.
f) Zásuvné SVORKY OCHRANNÝCH VODIČŮ kombinované s jinými SVORKAMI a určené k připojení a odpojení bez použití NÁŘADÍ musí být navrženy tak, aby spojení ochranného vodiče bylo provedeno jako první a přerušeno jako poslední s ohledem na ostatní spojení. Příklady zahrnují zástrčky a spojky zařízení pro SÍŤOVÉ kabely a sestavy konektorů zásuvných jednotek.
g) Je-li SVORKA OCHRANNÉHO VODIČE použita také pro jiné účely pospojování, musí být nejprve přiložen ochranný vodič a zajištěn nezávisle na ostatních spojích.

LISUN následující přístroje plně splňují EN 61010-1 Bezpečnostní požadavky na požadavky na elektrická zařízení, řízení a laboratorní použití – Část 1: Všeobecné požadavky:

Zanechat vzkaz

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

=