+8618117273997weixin
angličtina
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
Zkoumání použití fotometrického testování a měření jasu pro lepší viditelnost
16 Apr, 2024 105

Zkoumání použití fotometrického testování a měření jasu pro lepší viditelnost

Fotometrické testování je důležitým krokem k zajištění rovnoměrnosti intenzity a distribuce pouličního osvětlení. Měření jasu je běžně používaný testovací přístroj, který dokáže měřit fotometrické rozložení pouličního osvětlení a poskytuje přesnou analýzu dat. Tento článek pojednává o metodách a krocích použití měření jasu pro fotometrické testování a také o některých c...

Více
Jak používat goniofotometr typu C pro testování silničního osvětlení
23 Feb, 2024 212

Jak používat goniofotometr typu C pro testování silničního osvětlení

Testování silničního osvětlení je důležitým krokem k zajištění rovnoměrnosti intenzity a distribuce pouličního osvětlení. Goniofotometr typu C je běžně používaný testovací přístroj, který dokáže měřit fotometrické rozložení pouličního osvětlení a poskytuje přesnou analýzu dat. Tento článek pojednává o metodách a krocích použití goniofotometru Type-C pro testování silničního osvětlení a také o...

Více
Význam a metody měření rozložení osvětlení a testování toku LED svítidel
15 Feb, 2024 179

Význam a metody měření rozložení osvětlení a testování toku LED svítidel

Osvětlení je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících lidské zrakové vnímání. Fotometrický výkon svítidel a světelný tok LED svítidel jsou zásadními ukazateli pro hodnocení kvality a výkonu svítidel. Tento článek zkoumá význam goniofotometru typu C pro fotometrii svítidel a testování světelného toku LED svítidel, protože...

Více
Pochopení pracovního principu goniofotometru typu C
05 Feb, 2024 198

Pochopení pracovního principu goniofotometru typu C

LED, jako nový typ světelného zdroje, má mnoho výhod, jako je vysoká účinnost, úspora energie a dlouhá životnost, postupně nahrazující tradiční zdroje osvětlení. Jak však můžeme zajistit kvalitu světla a účinnost LED svítidel při jejich nákupu? To vyžaduje testování rozložení LED a testování oslnění. Tento článek se bude zabývat aplikací LM-79 Goniophotomet typu C...

Více
Goniofotometrická měření pro osvětlení letectví: Zajištění bezpečného provozu na letišti
13 Jan, 2024 230

Goniofotometrická měření pro osvětlení letectví: Zajištění bezpečného provozu na letišti

Úvod: Bezpečnost a efektivita letišť do značné míry závisí na dobře osvětlených ranvejích a pojezdových drahách. Aby bylo zajištěno, že piloti mají nejlepší možný výhled během vzletu, přistání a pojíždění, je klíčové přesně a přesně charakterizovat systémy osvětlení letectví v souladu s regulačními kritérii. Letiště a letecké úřady mohou ověřit dodržování bezpečnostních předpisů a zlepšit...

Více
Znalosti, které možná potřebujete vědět o kalibračním certifikátu
12 Jan, 2024 311

Znalosti, které možná potřebujete vědět o kalibračním certifikátu

Co je kalibrační certifikát? Kalibrační certifikát poskytuje cenné informace o kvalitě a přesnosti měření zařízení. Kalibrace je proces používaný k udržení přesnosti měřicího zařízení. To zahrnuje porovnání zařízení se známou referencí, která je vysoce přesná ve vztahu k zařízení, které je kalibrováno. Jaké jsou informace v kalibračním certifikátu v...

Více
LM-79 testování – rozdíl mezi integrační koulí a goniofotometrem
Prosince 23, 2023 209

LM-79 testování – rozdíl mezi integrační koulí a goniofotometrem

Ve fotometrii se měření síly světla provádí pomocí dvou různých přístrojů: goniofotometru a integrační koule. Oba mají své vlastní výrazné vlastnosti, díky kterým jsou vhodné pro různé typy testování a měření toku. Přestože se používají ke stejnému účelu, tj. k měření optického výkonu, mají odlišné vlastnosti a principy. Zatímco to...

Více
Národní vstupní napětí, frekvence a typy zástrček v různých zemích
Prosince 22, 2023 322

Národní vstupní napětí, frekvence a typy zástrček v různých zemích

Specifikace napájecího zdroje pro domácnost se budou lišit podle regionu, ale obecně řečeno, hodnoty napětí jsou obvykle mezi 100 V a 240 V, zatímco nejběžnější hodnoty frekvence jsou 50 Hz a 60 Hz. Továrny využívající vícefázové napájení budou mít více diferencované napájecí zdroje s vyšším napětím a specializovanější zástrčky a zásuvky pro větší zařízení, ale stále budou používat obecné napájecí zdroje...

Více
Na základě Goniofotometru: měření intenzity osvětlení a testování ies
Prosince 19, 2023 222

Na základě Goniofotometru: měření intenzity osvětlení a testování ies

Zásadní roli v oblasti osvětlení hrají svítidla. Pro zajištění světelného efektu a kvality svítidel je nutné testovat a vyhodnocovat jejich rozložení intenzity světla. Tento článek představí metody a kroky použití goniofotometru pro měření svítivosti a testování ies. Goniofotometr je hlavním měřicím zařízením pro testování fotometrických ...

Více
Goniofotometrické měření světelného znečištění: Hodnocení dopadu na životní prostředí
Prosince 14, 2023 212

Goniofotometrické měření světelného znečištění: Hodnocení dopadu na životní prostředí

Úvod: Rostoucí problém, světelné znečištění, má dopad na městské i přírodní prostředí. Popisuje projasnění noční oblohy a narušení přirozených světelných cyklů způsobené umělým osvětlením, které je buď příliš jasné, nebo namířené špatným směrem. Goniofotometrické měření je zásadní pro měření a studium světelného znečištění, protože má schopnost vyhodnotit...

Více
Goniofotometry pro optickou charakterizaci komponent osvětlení
Prosince 13, 2023 217

Goniofotometry pro optickou charakterizaci komponent osvětlení

Úvod: Pokud jde o optickou charakterizaci komponent osvětlení, ukazují se goniofotometry jako neocenitelné nástroje. S použitím těchto přístrojů mohou výrobci a výzkumníci přesně měřit a analyzovat optické charakteristiky osvětlovacích komponent za účelem posouzení a zvýšení jejich účinnosti. Goniofotometry poskytují užitečné informace o výkonu a kvalitě...

Více
Goniofotometry v designu osvětlení virtuální reality
Prosince 12, 2023 229

Goniofotometry v designu osvětlení virtuální reality

Úvod: Vývoj virtuální reality (VR) byl velmi prospěšný mnoha dalším průmyslovým odvětvím, mimo jiné hernímu průmyslu, zábavnímu průmyslu, stavebnictví a designu. S tím, jak se zážitky z virtuální reality stávají více pohlcujícími, roste význam návrhu osvětlení v procesu vývoje realistických a poutavých virtuálních světů. G...

Více