+8618117273997weixin
angličtina
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語

Zkoušečka zbytkového napětí | Zařízení pro odpojení špičkového napájení

Číslo produktu: LS-RVT-2000W

Zanechat vzkaz

=
 • Popis
 • Tester zbytkového napětí LS-RVT-2000W | Zařízení pro odpojení špičkového napájení je vyvinuto v souladu s požadavky normy IEC 60335-1, článek 22.5 (GB4706.1 Ustanovení 22.5), IEC 60065 Ustanovení 9.1.6 (GB8898 Ustanovení 9.1.6), IEC 60601-1 (GB9706.1 bod 15), IEC/EN 60598-1 článek 8.2.7 (GB7000.1 Ustanovení 8.2.7) a IEC 60950-1 ( GB4943.1 Ustanovení 2.1.1.7).

  Tester zbytkového napětí LS-RVT-2000W dokáže odpojit testované zařízení od síťového napětí při špičkové hodnotě a izolační odpor za odpojovacím obvodem je dostatečně velký, aby simuloval způsob vytažení zástrčky. Lze jej použít pro testování vybíjení zástrčky a zbytkového napětí elektrických zařízení domácích spotřebičů, audio a video zařízení, lékařských přístrojů, svítidel, zařízení informačních technologií a dalších elektrických přístrojů.

  Specifikace:
  • Výstupní napětí: AC 0~242V;
  • Rozsah testování zbytkového napětí: 5~100V;
  • Doba testování: 1~99 sekund;
  • Testovací impedance: 1000 MΩ;
  • Rozsah testovacího alarmu: 5~100V;
  • Výstupní výkon: 2000W;
  • Testovací diskriminace: akustický a vizuální alarm, současné odpojení napětí.

  Obrázek 1 Monitorovací rozhraní

  8) Zobrazení napětí: Zobrazte výstupní napětí regulátoru, toto napětí uveďte při spuštění testu; (jednotka: A)
  9) Aktuální zobrazení: Zobrazení proudu vzorků během testu; (jednotka: A)
  10) Displej napájení: Zobrazuje spotřebu energie vzorku během testování; (jednotka: w)
  11) Zbytkové napětí: Zobrazte zbývající napětí zástrčky vzorku v zástrčce vzorku během testování; (jednotka: V)
  12) Zobrazení času: Zobrazení odpočítávání času napájení a času vypnutí; (Jednotky)
  13) Seznam zkušebních hodnot zbytkového napětí: Zobrazte zkušební hodnotu zbytkového napětí cyklického testu při prvních až 10 případech během testování; (jednotka: V)
  14) Výpočet hodnoty zbytkového napětí: Zobrazte maximální, minimální hodnotu a aritmetický průměr seznamu zkušebních hodnot zbytkového napětí; (jednotka: V)
  15) Tlačítko Set: Klepnutím vstoupíte do rozhraní pro nastavení parametrů;

  Obrázek 2 Nastavení rozhraní

  16) Elektrický výkon: Nastavte dobu napájení vzorku; výchozí nastavení 3 sekund;
  17) Cyklické měření: Nastavte počet průběžných testů; výchozí nastavení 10krát;
  18) Měření zpoždění: Nastavte zbytkové napětí odpovídající době zpoždění po měření vzorku; nastavte výchozí nastavení na 1 sekundu;
  19) Úhel vypnutí: Nastavte úhel fáze řízení napětí; výchozí nastavení je nastaveno na vrchol, 90/270 stupňů;
  20) Napětí alarmu: Nastavte horní limit měření zbytkového napětí zpožděného měření a standardně nastavte 30 voltů;
  21) Výběr položek měření: Položky měření jsou L/N, L/E, N/E. Vyberte zbytkové napětí měřeného vzorku odpovídající noze.
  22) Tlačítko Kalibrace: kliknutím vstoupíte do rozhraní kalibrace parametrů;
  23) Tlačítko Návrat: Kliknutím se vrátíte do rozhraní monitorování parametrů;

  Standard:
  IEC60335-1 Ustanovení 22.5 „Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky“

  IEC60335-1 Ustanovení 22.5 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky

  IEC 60065 Edition 7.1-2005 Ustanovení 9.1.6 „Audio, video a podobná elektronická zařízení – Bezpečnostní požadavky“

  IEC 60065 Edition 7.1-2005 Ustanovení 9.1.6 „Audio, video a podobná elektronická zařízení – Bezpečnostní požadavky“

  IEC 60601-1:2005 „Zdravotnické elektrické zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a základní výkon“

  IEC/EN 60598-1 -2008 Ustanovení 8.2.7:” SVÍTIDLA – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky”

  IEC/EN 60598-1 -2008 Ustanovení 8.2.7:” SVÍTIDLA – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky”

  IEC60950 – 1:2005 „Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky“

  Tagy: