+8618117273997weixin
angličtina
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
21 březen 2024 142 Zobrazení Autor: Cherry Shen

Porozumění testeru izolačního odporu – Zkoumání toho, co je tester izolačního odporu

Co je tester izolačního odporu?

Tester izolačního odporu je důležitým technickým nástrojem pro měření ochranné kapacity elektrických systémů. Vyhodnocuje izolaci elektrického systému přiložením stejnosměrného napětí na měřený povrch izolace. Lze jej použít k detekci nových poruch elektrických zařízení i k zajištění efektivního provozu běžících elektrických zařízení. Dobrá izolační schopnost je indikována vysokými hodnotami odporu obvykle přesahujícími několik megaohmů (M). Špatná izolace se na druhé straně může vyznačovat nízkými hodnotami odporu obvykle nižšími než 1KΩ (kiloohmy). Tlak (napětí) používaný k testování izolačního systému je obvykle mezi 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V a 3000V a běžně se testuje pomocí přenosného tester izolačního odporu, megaohmmetr.

Jaké problémy mohou způsobit poruchy elektrické izolace? Elektroizolační systém se skládá z kompletního systému kabelových izolačních vrstev, plášťových izolátorů, vnitřků vedení, motorů a obecného vybavení. Zhoršení součásti způsobené mechanickým tlakem, znečištěním a změnami teploty v průběhu času vede k úniku proudu. Produkovaný svodový proud může vést k následujícím problémům:

1. Produkce tepla způsobující vážné poškození izolace vedoucí k selhání elektrické izolace může potenciálně vytvořit skryté nebezpečí požáru;

2. Svodový proud se musí vracet ke zdrojovému sloupu, který může protékat všemi dostupnými vodiči, potrubími, trubkami, vodou nebo zemí a způsobovat nebezpečné napětí;

3. Svodový proud nemůže aktivovat motory nebo jiná zařízení, ačkoli vytváří zbytečné ztráty proudu;

4. Vypínání nadproudových ochran způsobujících přehřátí motorů a transformátorů a tím poruchu zařízení a ovlivnění plánovaných výrobních prací.

Chcete-li tento problém vyřešit, tester izolačního odporu hraje nezastupitelnou roli.

Tester izolačního odporu je elektronické zařízení používané k měření izolačního výkonu zařízení a sítě měřením odporu pomocí Ohmova zákona. Přístroj měří proud produkovaný určitým napětím. Pokud dojde k velké změně odporu, může dojít k poruše. Testy izolačního odporu se primárně používají k posouzení izolačního výkonu a mohou pomoci zjistit, jak dobře izolační materiál zabraňuje úniku proudu, čímž se zlepšuje spolehlivost obvodového systému. navíc tester izolačního odporu lze také použít jako testovací opatření k prokázání, zda testovaný izolační materiál dosáhl požadovaných norem.

Izolační odpor je důležitým ukazatelem pro měření bezpečnosti elektrických spotřebičů a objektivním parametrem pro posouzení, zda je vhodný pro běžné použití. Měření izolační odpor hraje důležitou roli při kontrole kvality výrobků, která může odhalit potenciální problémy se zařízením a pomoci uživatelům vyhnout se potenciálním rizikům a ztrátám. Měření izolace je běžná technologie a její sledované hodnoty izolace za normálního a horkého stavu mohou přesně odrážet stav elektrického zařízení.

Porozumění testeru izolačního odporu – Zkoumání toho, co je tester izolačního odporu

WB2681A_Zkoušečka izolačního odporu

Testování izolace proto pomáhá nejen zajistit bezpečnost výrobků při testování bezpečnosti domácích spotřebičů a elektrických zařízení, ale poskytuje také datovou podporu pro každodenní údržbu zařízení. Zkoušeč izolačního odporu je důležitým ukazatelem pro měření bezpečnosti elektrických spotřebičů, důležitým parametrem pro objektivní vyjádření, zda je výrobek vhodný pro běžné použití, a nepostradatelným článkem při testování bezpečnosti elektrických zařízení.

Testery izolačního odporu jsou klíčovým zařízením pro provoz a detekci energetických systémů, které se používají k měření izolačního odporu různých součástí v systému a identifikaci problémových částí způsobujících poruchy. Může měřit izolační impedanci součásti nebo spojení mezi součástmi a najít závady v elektrické energii, které mohou způsobit selhání systému, aby bylo zajištěno normální fungování systému. V zemích, jako je Evropská unie, jsou navíc povinné i testy izolačního odporu a musí se testovat jak civilní, tak průmyslové systémy. Účel testování izolačního odporu je zlepšit a chránit bezpečnost a spolehlivost energetického systému a zajistit jeho normální provoz.

An tester izolačního odporu je přístroj používaný k měření izolačního stavu a dokáže zkontrolovat, zda je elektrické zařízení vzduchem izolováno, aby se zjistilo, zda může normálně fungovat. Před použitím testeru izolačního odporu musí být napájení testovaného zařízení vypnuto, vybito a zkratováno, aby byla zajištěna bezpečnost zařízení a personálu, a povrch zařízení musí být očištěn, aby se snížil přechodový odpor a zajistit přesnost výsledků měření. Ohmmetr musí být otestován na přerušení a zkrat, abyste zkontrolovali, zda je ohmmetr vadný a zda je správné zapojení. Při kývání, aby byla zajištěna přesnost, nesmí být zkrat mezi koncovými tlačítky zkratován a rychlost kývání by měla být pomalá a rychlá, 120 otáček za minutu, aby se točilo rovnoměrnou rychlostí, kmitající čtení.

Po měření se musí vybít a ohmmetr by měl být umístěn na stabilním a pevném místě mimo proudová a magnetická pole, aby byla zajištěna přesnost měření. Správné použití testeru izolačního odporu může zajistit kvalitu měření a tím zajistit bezpečnost personálu a běžné používání elektrických zařízení.

Tagy:

Zanechat vzkaz

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

=