+8618117273997weixin
angličtina
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
15 Feb, 2024 179 Zobrazení Autor: Cherry Shen

Význam a metody měření rozložení osvětlení a testování toku LED svítidel

Osvětlení je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících lidské zrakové vnímání. Fotometrický výkon svítidel a světelný tok LED svítidel jsou zásadními ukazateli pro hodnocení kvality a výkonu svítidel. Tento článek zkoumá význam goniofotometru typu C pro fotometrii svítidel a svítidel testování světelného toku LED svítidel, jakož i stručné představení běžných metod měření.

Osvětlení hraje důležitou roli v každodenním životě a práci lidí. Správná distribuce osvětlení může zlepšit světelný efekt a poskytnout příjemné světelné prostředí. LED svítidla, jako nový typ osvětlovacího produktu, mají svůj světelný tok jako jeden z důležitých ukazatelů pro hodnocení jejich výkonu a kvality. Proto je zvláště důležité provádět měření rozložení osvětlení a testování toku LED svítidel.

Goniofotometr typu C je přístroj, který umožňuje otáčení světelných zdrojů nebo detektorů, což umožňuje měření intenzity světla v libovolném směru. Obvykle se používají pro měření fotometrických charakteristik svítidel, ale mohou také vypočítat světelný tok pro všechny prostorové úhly z naměřené intenzity světla a sečíst je pro odvození světelného toku testovaného světelného zdroje.

I. Význam měření rozložení osvětlení

Měření rozložení osvětlení je klíčovým krokem při hodnocení světelného efektu svítidel. Může nám pomoci pochopit rozložení jasu, směrové charakteristiky a barevnou korelaci svítidel. Přesné měření rozložení osvětlení může zajistit, že světelná scéna dosáhne požadovaného efektu a splňuje požadavky na pohodlí a vizuální potřeby.

Měření rozložení osvětlení typicky zahrnuje měření intenzity světla, rozložení osvětlení a barevné korelace. Měření intenzity světla nám může pomoci pochopit úroveň jasu a variace svítidel. Měřením rozložení osvětlení lze demonstrovat rozsah projekce světla a rovnoměrnost svítidel. Měřením barevné korelace lze vyhodnotit barevné podání a konzistenci barevné teploty svítidel. Přes měření rozložení osvětlení, můžeme získat komplexní informace o výkonu svítidel, a tím vybrat vhodná svítidla pro konkrétní světelné scény a zajistit požadovaný světelný efekt.

II. Význam testování toku LED svítidel

Světelný tok LED svítidel je důležitým ukazatelem pro měření jejich světelného efektu a energetické účinnosti. Světelný tok určuje úroveň jasu svítidel a přímo ovlivňuje kvalitu světelného efektu. Prostřednictvím testování toku LED svítidel můžeme přesně získat úroveň jasu svítidel a určit, zda splňují požadované požadavky na osvětlení.

Světelný tok LED svítidel lze navíc využít i k vyhodnocení jejich energetické účinnosti. Obecně platí, že čím vyšší je světelný tok, tím nižší je spotřeba energie svítidla. Porovnáním světelného toku různých LED svítidel můžeme vybrat svítidla, která poskytují vysoký jas a zároveň spotřebovávají méně energie a dosahují tak energeticky úsporných a ekologických požadavků na osvětlení.

Příprava před provozem vertikálního distribuovaného fotometru:

1. Před uvedením do provozu musí zkoušečka zkontrolovat, zda jsou signální vedení, řídicí vedení a napájecí vedení mezi různými součástmi systému vertikálního distribuovaného fotometru správně zapojena.
2. Otočte klíčovým spínačem na panelu otočné skříně systému, zapněte hlavní napájení, poté stisknutím tlačítka „Motor“ zapněte napájení mechanické části, stisknutím tlačítka „Měřič“ zapněte napájení fotometru. a ovladač měření úhlu uvnitř skříně a poté stiskněte LS2010 vypínač pro zapnutí napájení voltmetru.
3. Sledujte, zda jsou všechny testovací přístroje uvnitř skříně správně připojeny k mechanické části. Za normálních podmínek by všechny přístroje kromě referenčního signálu měly zobrazovat „0“, zatímco ostatní by měly okamžitě zobrazovat data. Pokud se zobrazí „0“, znamená to selhání spojení mezi testovacími přístroji a mechanickou částí. V takovém případě vypněte napájení všech nástrojů uvnitř skříně a poté je znovu zapněte.
4. Nastavte spínač ve tvaru lodi na panelu skříně do polohy „CF“.
5. Zapněte napájení počítačového systému a počkejte, až počítač vstoupí do rozhraní Windows. Dvakrát klikněte na software pro systém vertikálního distribuovaného fotometru.

III. Metody měření rozložení osvětlení a testování toku LED svítidel

1. Metody Měření rozložení osvětlení
Měření rozložení osvětlení se obvykle provádí pomocí fotometrických přístrojů, včetně měřičů intenzity světla, goniofotometrů a kolorimetrů.

video

– Měřiče intenzity světla se používají k měření intenzity světla a získávání hodnot jasu v různých prostorových polohách.
– Goniofotometry mohou měřit rozložení osvětlení svítidel a poskytovat křivky intenzity a rozložení světla v různých úhlech.
– Kolorimetry mohou měřit barevnou korelaci svítidel, včetně teploty barev, barevných souřadnic a indexu podání barev.
Pomocí těchto přístrojů můžeme získat komplexní údaje o výkonu rozložení osvětlení svítidel a určit, zda splňují požadavky.

2. Metody testování toku LED svítidel

Testování toku LED svítidel lze provádět pomocí metod přímého měření nebo nepřímého měření.
– Přímé měření zahrnuje umístění LED svítidla do přístroje pro testování světelného toku, aby se získala hodnota světelného toku. Běžně používané nástroje jsou integrační koule a indukční trubice.
– Nepřímé měření zahrnuje měření fotometrických parametrů LED svítidla, jako je proud a napětí, a následně výpočet hodnoty světelného toku na základě fotometrických parametrů a charakteristických křivek LED svítidla. Tato metoda je relativně jednoduchá, ale vyžaduje znalost a schopnost analýzy charakteristických křivek LED svítidla.

Bez ohledu na to, zda se používají metody přímého měření nebo nepřímé metody měření, měly by být použity profesionální nástroje pro testování toku, aby byla zajištěna přesnost a spolehlivost výsledků testu.

Závěrem lze říci, měření rozložení osvětlení a Testování toku LED svítidel jsou zásadní pro hodnocení kvality a výkonu svítidel. Měření rozložení osvětlení pomáhá při výběru svítidel vhodných pro osvětlení scén a zajišťuje požadovaný světelný efekt. Testování toku LED svítidel vyhodnocuje světelný efekt a energetickou účinnost svítidel, což umožňuje výběr svítidel s vysokým jasem a nízkou spotřebou energie pro dosažení energeticky úsporných a ekologických cílů osvětlení.

Při provádění měření rozložení osvětlení a testování toku LED svítidel by měly být použity profesionální měřicí přístroje a testovací metody by měly být přísně dodržovány, aby byly získány přesné a spolehlivé výsledky testů. Pouze prostřednictvím vědeckých testovacích metod a přesných testovacích dat lze učinit informovaná rozhodnutí týkající se výběru svítidel a designu osvětlení, což lidem poskytne pohodlné a efektivní světelné prostředí.

Jaká je definice goniofotometru typu C?

LSG-6000 Pohyblivý detektor Goniofotometr (Mirror Type C) byl vyroben LISUN zcela splňuje LM-79-19, IES LM-80-08NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2015CIE-121, CIE S025, SASO 2902, IS16106 a  EN13032-1 6.1.1.3 požadavky na typ 4. LSG-6000 je nejnovějším vylepšeným produktem LSG-5000 a LSG-3000 v souladu s požadavky LM-79-19 standardní článek 7.3.1, je to systém automatického testování 3D křivky intenzity rozložení světla pro měření světla. Tmavou komoru lze navrhnout dle stávající velikosti místnosti zákazníka.

LM-79 Goniofotometr pohyblivého detektoru (zrcadlový typ C) AL

LM-79 Goniofotometr s pohyblivým detektorem (zrcadlo typu C) 

Tagy:

Zanechat vzkaz

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

=