+8618117273997weixin
Angličtina
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
Prosince 24, 2022 55 Zobrazení Autor: LISUN

Vztah mezi použitím kolorimetru a barvou

Kolorimetr je přístroj vyvinutý podle barevných charakteristik k detekci barevných rozdílů. Tento přístroj simuluje způsob, jakým lidské oko vnímá barvy, a používá přesný výpočet k získání informací o barvách. Zároveň můžeme podle informací o barvách analyzovat barevný trend a nakonec určit způsob úpravy barev, abychom dosáhli cíle kontroly barev.

Barva
V našem každodenním životě jsme vystaveni různým barvám a právě tyto různé barvy činí náš svět pestrým. Možná jsme však neuvažovali o tom, jak tyto barvy vznikají? Ve skutečnosti je odpověď velmi jednoduchá: interakce mezi světlem, objekty a pozorovatelem vytváří barvu. Specifický proces spočívá v tom, že světlo je vnímáno ve formě barvy, když dorazí do zrakového systému pozorovatele přes objekt. Z toho můžeme vidět, že světlo, objekt a pozorovatel jsou základními prvky pro vytváření barev. Nejprve se podívejme na původ barvy – světla.

Světlo – vlnová délka a vizuální spektrum
Naše oči mají senzory, které jsou citlivé na viditelné světlo. Zjištěné signály vysílají do mozku. Signály detekované mozkem prostřednictvím analýzy a úsudku jsou odesílány do mozku. Mozek vytváří pocit barev pomocí analýzy a úsudku. Když je paprsek bílého světla rozptylován hranolem, naše oči vidí vlnové délky po rozdělení světla a naše oči vidí vlnové délky po rozdělení světla. Ve viditelném spektru můžeme identifikovat červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou a fialovou barvu a také duhové pruhy, které tvoří. Když náš systém vidění detekuje vlnovou délku asi 700 nm, vidíme „červeně“; 400nm vlnová délka nám dává pocit „fialové“ a tak dále. Náš systém vidění dokáže každý den detekovat stovky milionů různých barev.

Je však obtížné vidět všechny vlnové délky (čisté bílé světlo) současně a je také obtížné vidět jedinou vlnovou délku. Náš barevný svět je mnohem složitější. Je vidět, že barva není jednoduchou součástí světla, ale novou kombinací mnoha vlnových délek po změně. Když například vidíme červený objekt, světlo, které detekujeme, obsahuje hlavně „červenou“ vlnovou délku. Tímto způsobem získávají všechny předměty svou barvu změnou světla.

Objekt – manipulace s vlnovou délkou
Když světlo svítí na objekt, povrch objektu absorbuje určitou spektrální energii a spektrální energie ostatních částí je objektem odražena. Odražené světlo má nové složení vlnových délek. Různé povrchy vykazují různé barvy – je to proto, že mají různou odrazivost pro různé vlnové délky. Spektrální data lze získat měřením odrazivosti odpovídající každé vlnové délce. Tato spektrální data lze vynést do spektrální křivky, která je nejpřesnějším popisem barvy.

Pozorovatel – vnímá vlnovou délku jako „barvu“
Lidské vidění je síť senzorů typu oko-světlo. Tyto senzory přenášejí odezvové signály různých vlnových délek do mozku, kde jsou tyto signály zpracovány do vnímatelných barev. Náš paměťový systém dokáže rozpoznat různé barvy a poté je přiřadit k barvám určitého jména. Lidský zrakový systém používá velmi účinné metody ke zpracování velkého množství vlnových délek a rozděluje viditelné spektrum na hlavní červenou, zelenou a modrou složku a ty pak využívá k výpočtu barevné informace.

Faktory ovlivňující lidské pozorování barev
Subjektivní pocity, emoce, fyzické zdraví, pozadí.

Barevný prostor – stereo kresba barev
Takzvaný barevný prostor je trojrozměrný prostor založený na souřadnicích prvků popisujících barvu. Barevný prostor lze použít k popisu barevného rozsahu vidění nebo barevného gamutu měřicích přístrojů a zařízení. V barevném prostoru má každá barva jedinečnou sadu parametrů, které jí odpovídají, a každá sada parametrů také odpovídá jedinečné barvě, takže můžeme použít kvantitativní data k reprezentaci barvy, což umožňuje digitalizovat kvalitu barev. řízení.

V roce 1931 CIE (Mezinárodní výbor pro standardní osvětlení) založil řadu zastoupení
Standard barevného prostoru viditelného spektra. Základním standardem barevného prostoru CIE je CIE XYZ, který je založen na vizuální schopnosti standardního pozorovatele – to znamená, že odráží standardní škálu barev viditelných lidským okem. Na základě CIE XYZ existují CIE xyY, CIE Lab, CIE Lch a další standardní barevné prostory. V současnosti se v průmyslu nejčastěji používá barevný prostor CIE Lab. Barevný prostor CIE Lab používá hodnotu L k reprezentaci jasu barvy, hodnotu k reprezentaci zelené a červené hodnoty barvy a hodnotu b k reprezentaci modré a žluté hodnoty barvy. Má malý praktický význam posuzovat barvu jednoduše podle sady hodnot Lab, ale když můžeme posuzovat rozdíl mezi těmito dvěma barvami podle jejich rozdílu Lab.

Barevný rozdíl
L představuje světlost, tedy barevnou hloubku, a představuje hodnotu červené zelené a b představuje hodnotu žluté modré.
Pokud je L „+“, znamená to, že barva je světlejší, a pokud je L „-“, znamená to, že barva je tmavší.
„+“ znamená, že barva je červená nebo méně zelená, a „-“ znamená, že barva je zelená nebo méně červená.
B „+“ znamená, že barva je žlutá nebo méně modrá, a „-“ znamená, že barva je modrá nebo méně žlutá.
△ E představuje barevný rozdíl. Uživatelé mohou nastavit povolenou hodnotu rozdílu barev podle svých vlastních potřeb.

Budoucí vývojový trend kolorimetru:
Inteligence
S rychlým rozvojem vědy a techniky může použití nových materiálů, nástrojů pro rozlišení barev v kombinaci s mikroprocesory a počítačovým testovacím softwarem dosáhnout přesnějších, spolehlivějších a funkčnějších funkcí detekce a analýzy barev. Současně byla vylepšena rychlost výpočtu, indukční citlivost a komplexnost analýzy, díky čemuž je nástroj pro odlišení barev humanizovanější a inteligentnější.

Přesné a vysokorychlostní
Pro zlepšení výkonu mikroprocesorů a senzorů by měly být do detekce barev zabudovány pokročilejší algoritmy, které mohou rychleji a přesněji realizovat detekci barev ve více produktech a prostředích. S inovací materiálů a rozvojem technologií lze používat přesnější světelné zdroje a senzory a rychlost a přesnost měření bude stále lepší.

Stabilita měření
Většina měřidel barevných rozdílů navržených a vyvinutých v Číně nyní používá jako senzory fotodiody. S rozvojem vědy a technologie, technologie polovodičů a pokrokem technologie povlakování mohou budoucí domácí měřiče barevných rozdílů postupně realizovat přidávání polovodičů, procesů povlakování a účinných algoritmů, aby byla zajištěna přesnost měření a stabilita měřičů barevných rozdílů.

Přenosný vzhled
Velký kolorimetr je velmi problematický a nepohodlný v procesu měření a manipulace. Nástroje pro odlišení barev, jako je malá velikost, plná funkčnost, vysoká přesnost a dobrá stabilita, které mohou měřit různé produkty, jsou standardem nástrojů pro detekci barev široce požadovaných budoucími výrobci.

Realizujte převod více barevných prostorů
Standard detekce barev realizovaný různými chromatickými prostory je, že prostředí použití a měření je odlišné. Aby bylo možné dosáhnout většího měření barev, může budoucí měřič rozdílu barev realizovat vzájemnou konverzi CIERGB, CIEXYZ, CIELAB, CIELCH, HunterLAB, což uživatelům poskytne více možností výběru testovacích parametrů.

Barevný prostor CIEXYZ

barevný prostor CIELAB

PC počítač rozšiřuje funkce kolorimetru
Tato funkce může být funkcí, kterou by v budoucnu měly mít všechny nástroje. V informační a vědecké éře se stane trendem používat nástroje pro rozlišení barev na počítačích.

Přenosný kolorimetr/Chromametr spustil LISUN je inovativní nástroj pro měření barev s výkonnou konfigurací, aby bylo měření barev jednodušší a profesionálnější; Podporuje Bluetooth pro připojení se zařízeními Android a ISO, přenosný kolorimetr/chromametr vás zavede do nového světa správy barev; Může být široce používán k měření hodnoty barvy, hodnoty rozdílu barev a nalezení podobné barvy z barevných karet pro polygrafický průmysl, průmysl barev, textilní průmysl atd.

Detailní obrázky CD-320PRO

Společnost Lisun Instruments Limited byla založena společností LISUN GROUP v roce 2003. Systém kvality LISUN byl přísně certifikován podle normy ISO9001: 2015. Jako členství v CIE jsou produkty LISUN navrženy na základě CIE, IEC a dalších mezinárodních nebo národních standardů. Všechny produkty prošly certifikátem CE a ověřeny laboratoří třetí strany.

Naše hlavní produkty jsou GoniofotometrIntegrace kouleSpektroradiometrGenerátor přepětíSimulátorové zbraně ESDPřijímač EMITestovací zařízení EMCElektrický bezpečnostní testerEnvironmentální komorateplotní komoraKlimatická komoraTepelná komoraTest na solný postřikZkušební komora na prachVodotěsný testTest RoHS (EDXRF)Test žárového drátu  a  Test s plamenem jehly.

Pokud potřebujete podporu, neváhejte nás kontaktovat.
Technické oddělení: [chráněno e-mailem], Cell / WhatsApp: +8615317907381
Obchodní oddělení: [chráněno e-mailem], Cell / WhatsApp: +8618117273997

Tagy:

Zanechat vzkaz

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

=