+8618117273997weixin
Angličtina
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
09 Jan, 2012 5158 Zobrazení Autor: root

LED diody testují podmínky a definice

1.LED
Kromě polovodičových laserů může polovodičové diody, když proud motivuje, emitovat optické záření. Přísně vzato by měl být termín LED použit pouze pro vysílání viditelné diody; Dioda, která může emitovat blízké infračervené záření, se nazývá dioda emitující infračervené světlo (IRED, infračervená emitující dioda); Emisní vrcholová vlnová délka je omezena blízko krátkovlnné vlny, dioda, která má část ultrafialového záření, se nazývá dioda emitující ultrafialové světlo; Obvykle se však výše uvedené tři druhy polovodičových diod společně nazývají LED.

2.Optická osa
Vztahuje se na maximum svítivost (nebo intenzita záření) směr osy.

3.VF Přední napětí
Vztahuje se na úbytek napětí mezi póly, když je kladný proud skrz LED pevnou hodnotou

4. I.R Zpětný proud

Vztahuje se na proud procházející světelnou diodou, když zpětné napětí přidané na obou koncích emitující diody je pevná hodnota.
 
5.VR Reverzní napětí
Vztahuje se na úbytek napětí mezi póly, když zpětný proud skrz testované LED zařízení je pevná hodnota.
6 C Kapacita
Jedná se o kapacitu na obou koncích LED pod regulací předpětí a frekvence.7 6.Spínací čas
Minimální a maximální hodnocení obsažené v následujících koncepcích je 10% a 90%, pokud není uvedeno jinak.
 
7.1 td (zapnuto) Čas zpoždění zapnutí
Vztahuje se k časovému intervalu mezi nejnižším jmenovitým výkonem předního verandu vstupního impulsu a nejnižším jmenovitým výkonem předního verandu výstupního pulzu.

7.2 tr Nárůst času

Vztahuje se k časovému intervalu mezi nejnižším a nejvyšším hodnocením předního verandu výstupního impulsu.

7.3 ton Čas zapnutí

Vztahuje se k časovému intervalu přidanému v zařízení mezi nejnižší jmenovitou hodnotou předního verandu vstupního impulzu a nejvyšší jmenovitou hodnotou předního verandu výstupního impulzu.
ton = td (zapnuto) + tr
 
7.4 td (vypnuto) Čas zpoždění vypnutí

Vztahuje se na časový interval přidaný v zařízení mezi nejvyšším hodnocením zadního verandu vstupního impulzu a nejvyšším hodnocením zadního verandu výstupního pulzu.

7.5 tf Podzim

Vztahuje se k časovému intervalu mezi nejvyšším a nejnižším hodnocením zadní verandy výstupního pulzu.

Vztahuje se na časový interval přidaný v zařízení mezi nejnižší hodnotou zadního verandu vstupního impulzu a nejnižší hodnotou zadního verandu výstupního impulzu.
toff = td (vypnuto) + tf

8.Φv Světelný tok
Týká se to světelný tok vyzařované z optického okna zařízení, je-li dopředný proud světelnou emisní diodou pevná hodnota.
 
9.Φe Sálavá síla
Vztahuje se na sálavý výkon vyzařovaný z optického okna zařízení, když je dopředný proud světelnou diodou pevná hodnota.
 
10.ηe Sálavá energetická účinnost
Vztahuje se na poměr vyzařovaného výkonu emitovaného zařízením a elektrické energie zařízení (kladný proud IF znásobuje dopředné napětí VF):
ηe = Φe/ (IF•PROTIF)
Poznámka: Aby nedošlo k záměně s jinými termíny, lze jej označit jako radiační účinnost (Radiant efektivita).
 
11.ηv Účinnost světelného toku
Vztahuje se na poměr světelného toku Φv vyzařované zařízením a elektrická energie zařízení (kladný proud IF násobí dopředné napětí VF):
ηv = Φv/ (IF•PROTIF)
Poznámka: Aby nedošlo k záměně s jinými termíny, lze jej označit jako světelná účinnost.
 
12.Světelný (nebo zářivý) prostorový distribuční diagram a související vlastnosti

12.1 Iv Světelná Rad nebo zářivá) intenzita
Světelný (nebo sálavý) tok vyzařovaný zdrojem světla v jednotkovém úhlu na jednotku lze vyjádřit jako Iv = d Φ / d Ω. Koncept intenzity světla (nebo záření) vyžaduje převzít zdroj záření jako bodové zdroje záření, nebo je jeho velikost a plocha detektoru světla dostatečně malá ve srovnání se vzdáleností od ní k světelnému detektoru, v tomto případě světelná ( nebo radiační) intenzita na povrchu detektoru světla sleduje druhou větev o inverzní vzdálenosti: E = I / d2. Zde je intenzita zdrojů záření, d je vzdálenost od centra záření k centru detektoru. Tato situace se nazývá podmínky na dálku. V mnoha aplikacích je však vzdálenost měřicí LED relativně krátká, relativní velikost zdroje je příliš velká nebo je úhel povrchu detektoru příliš velký, jedná se o tzv. Podmínky blízkého pole (A Near-field) Goniospectroradiometer pro měření LED). V tomto okamžiku závisí světelná (zářivá) intenzita osvětlení na správných podmínkách měření.
 
12.2 Průměrná intenzita LED
Poměr toku Φ ozářeného na fotodetektoru z určité vzdálenosti pomocí LED a pevného úhlu Ω vytvořeného detektorem. Úhel tělesa lze vypočítat pomocí podílu S detektoru k rozdělení čtverce měřicí vzdálenosti.
I = Φ / Ω = Φ / (S / d2)
Standardní podmínky A a B doporučené CIE se používají k měření průměrné intenzity LED v podmínkách blízkého pole, lze je vyjádřit symboly ILED A.a jáLED B. Použijte symboly ILED Ae a jáLED průměr reprezentovat standardní podmínky A, měřenou průměrnou intenzitu záření LED a průměrnou intenzitu LED.
 
12.3 Světelný Rad nebo zářivý) diagram
Odráží charakteristiky rozložení prostoru (nebo záření) síly v zařízení:

Iv(nebo jáe) = f (XNUMX)

Poznámka 1: Pokud není stanoveno jinak, rozdělení intenzity vyzařování světla (nebo záření) by mělo být zahrnuto v rovině mechanické osy Z.
Poznámka 2: Má-li vzor distribuce intenzity emitující světlo (nebo záření) symetrické charakteristiky rotace vzhledem k ose Z, rozložení prostoru emitující světlo (nebo záření) poskytuje pouze rovinu.
Poznámka 3: Pokud neexistují žádné symetrické charakteristiky rotace vzhledem k ose Z, distribuce intenzity vyzařování světla (nebo záření) všech druhů úhlů XNUMX by měla mít požadavky, směr X, Y, Z musí mít podrobné a definované požadavky na specifikace .

12.4 θ1 / 2 Úhel poloviční intenzity
Ve vzoru distribuce intenzity emise světla (nebo záření) je úhel vytvořen, když je intenzita emise světla (nebo záření) větší než polovina maximálního stupně intenzity.

12.5 Δθ Úhel vyrovnání
Ve vzoru distribuce intenzity emise světla (nebo záření) je úhel mezi maximální intenzitou emise světla (nebo záření) (optická osa) a mechanickou nápravou Z.

13.Spektrální charakteristika

13.1 Špičková emisní vlnová délka λp
Největší vlnová délka spektrální radiační energie

13.2 Pásmo spektrálního záření s λ
Spektrální radiační výkon je stejný nebo větší než polovina intervalu maximální vlnové délky.

13.3 Spektrální distribuce energie P (λ)
V rozsahu vlnových délek paprskového záření je rozdělení radiační energie každé vlnové délky.

Testovací metoda LED: Metody testování elektrických charakteristik

Testovací metoda LED: Metody měření charakteristik světla

Testovací metoda LED: Světelný tok a světelná účinnost

Testovací metoda LED: Radiační tok a radiační účinnost

Testovací metoda LED: Špičková emisní vlnová délka, spektrální radiační šířka pásma a distribuce výkonu spektra


Testovací metoda LED: Metoda testování fotoelektrických charakteristik - doba přepínání

Tagy: , , , , ,

Zanechat vzkaz

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *