+8618117273997weixin
Angličtina
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
13 Jan, 2022 635 Zobrazení Autor: root

IEC61000-3-2 nejnovější harmonické standardní požadavky a zkušební metody

Základy a harmonické
Ve složitých periodických oscilacích se podílejí jak základní, tak harmonické. Sinusová složka rovna nejdelší periodě kmitání se nazývá základní vlna. Frekvence odpovídající této periodě se nazývá základní frekvence. Složky sinusovky, jejichž frekvence je celočíselným násobkem základní frekvence, se nazývají harmonické.

Základní definice: Nejnižší frekvenční složka komplexní vlny.
Harmonická definice: odkazuje na složky každého řádu větší než celočíselný násobek základní frekvence získané Fourierovým sériovým rozkladem periodického nesinusového střídavého proudu, obvykle nazývaného vyšší harmonické.

Frekvence harmonické musí být rovněž rovna celočíselnému násobku frekvence základní vlny. Vlna s 3násobkem frekvence základní vlny se nazývá třetí harmonická a vlna s 5násobkem frekvence základní vlny se nazývá pátá harmonická.
Frekvence vlnové složky se rovná frekvenci střídavého signálu. Frekvence m-té harmonické je celočíselný násobek (m-krát) základní frekvence.

Nová verze normy IEC6100-3-2 Harmonic Current Standard
Dne 1. září 2019 vydala Evropská unie novou verzi normy EN IEC 61000-3-2:2019 pro emise harmonických proudů. Tato norma je ekvivalentní mezinárodní normě IEC 61000-3-2:2018. Podle informací na stránkách Evropského výboru pro elektrotechnickou normalizaci (CENELEC) tato verze nahradí již od 61000. března 3 aktuálně používanou verzi EN 2-2014-1:2022.
Oproti verzi normy z roku 2014 je tentokrát více technických revizí.

Schéma zobrazení různých harmonických charakteristik

Aktualizace harmonických IEC omezuje rozsah výjimky
• Aktualizován rozsah bez testování pro samostatné fázově řízené stmívače
• U žárovek: jmenovitý výkon nepřesahuje 1 kW
• Pro osvětlovací zařízení jiná než žárovky: stmívač zadní hrany a výchozí režim. Jmenovitý výkon univerzálních fázově řízených stmívačů pro stmívání odtokové hrany nepřesahuje 200W;
• Pro osvětlovací zařízení jiná než žárovky: náběžné stmívače a univerzální fázově řízený stmívač s režimem stmívání zadní hrany, jmenovitý výkon nepřesahující 100W;
• Pro samostatný fázově řízený stmívač s jmenovitým výkonem >100W nebo >200W (v závislosti na typu fázově řízeného stmívače) a ≤1000W, který lze připojit k žárovkovému nebo nežhavícímu osvětlení, když žárovka je ukončeno, žádné požadavky na omezení harmonického proudu. Pokud je však stmívač připojen k zátěži než žárovka, musí splňovat požadavky na odpovídající limit harmonického proudu.

Obrázek 1 Řízení fáze náběžné hrany

Obrázek 2 Řízení fáze odtokové hrany

IEC harmonické hlavní změny;
Zahrnuje následující: Lampy a svítidla
Jednou z hlavních funkcí je osvětlovací část multifunkčního zařízení pro osvětlení;
Samostatné ovladače osvětlení, (samostatné předřadníky pro starší výbojky a volně stojící transformátory pro žárovky), zařízení pro ultrafialové nebo infračervené záření;

Osvětlení reklamních nápisů;
Samostatné stmívače, bezfázové stmívače vzduchu pro osvětlovací zařízení (starší verze stmívačů pro lampy jiné než žárovky);
A nové ovládací zařízení DLT nezahrnuje následující:
Vestavěná svítidla pro zařízení s jinými primárními funkcemi (jako jsou kopírky, projektory a diaprojektory) nebo svítidla pro odstupňované nebo indikační účely;

Stmívač řízený fází
Aktualizace v novém vydání: Profesionální osvětlení pro jevištní osvětlení a použití ve studiu, nouzové osvětlení, které vydává světlo pouze v nouzovém režimu, a některé domácí spotřebiče, které obsahují svítidla.

Osvětlení domácnosti

IEC Harmonická klasifikace a limity
• Jmenovitý výkon >25W
• Žárovková svítidla s vestavěnými fázově řízenými stmívači
• další osvětlovací zařízení
• Všechny produkty osvětlovací techniky s 5W < jmenovitý výkon ≤ 25W (musí splňovat jeden ze tří limitních požadavků)
• Jmenovitý výkon <5W: bez omezení
• Řídicí modul s činným výkonem ≤ 2W: Pokud osvětlovací zařízení nesplňuje limitní požadavky z důvodu řídicího modulu a napájecí proud řídicího modulu a zbytku zařízení lze měřit samostatně, lze příspěvek řídicího modulu ignorovat a mohou být brány v úvahu pouze další složky, jako je hodnota harmonického proudu v osvětlovacím zařízení.

Limity pro osvětlovací produkty třídy C (>25W)
• Osvětlovací zařízení s jmenovitým výkonem >25W nesmí překročit limity v tabulce 2
• Přidány testovací podmínky
U osvětlovacích zařízení s metodami ovládání, jako je stmívání a přizpůsobení barev, nesmí harmonické vstupní proudy překročit limity v tabulce 2:
Provádí se za následujících dvou zkušebních podmínek a musí splňovat limitní požadavky.
• Nastavte ovládací zařízení tak, abyste získali maximální výkon Pmax;
• Nastavte polohu předřadníku při činném výkonu
(Pmin, Pmax) rozsah, při maximu THC.
Pokud Pmax≤50w, Pmin=5w
Pokud 50w<Pmax≤250w, Pmin=10%×Pmax
Pokud Pmax>250w, Pmin=25w

Tabulka 2 Limity pro zařízení třídy C

Nové revize jsou následující:

Tabulka 2 Limity pro zařízení třídy C (aktualizace)

U osvětlovacích zařízení s žárovkami a vestavěným fázovým řízeným stmíváním o jmenovitém výkonu > 25W nesmí harmonické složky vstupního proudu překročit limity uvedené v tabulce 1.

Tabulka 1 – Limity pro zařízení třídy A

Limity pro osvětlovací produkty třídy C (5w≥P≤25w)
(1) Osvětlovací produkty s 5W≤jmenovitým výkonem≤25W by měly splňovat jeden z následujících tří požadavků;
• Požadavek 1: Harmonické proudy nepřekračují limity související s výkonem ve druhém sloupci tabulky 3.

Limity pro zařízení třídy D

(2) Vyjádřeno jako procento základního proudu by třetí harmonická neměla překročit 86 % a pátá harmonická by neměla překročit 61 %. Kromě toho by tvar vlny vstupního proudu měl splňovat následující požadavky: vzhledem k bodu průchodu nulou základního napájecího napětí by měl dosáhnout prahové hodnoty proudu 5 % při nebo před 60°, špička při nebo před 65°, a neměl by klesnout pod 5% práh proudu před 90°. Prahová hodnota proudu se rovná 5 % maximálního absolutního špičkového proudu, který se vyskytuje v měřicím okně, a test fázového úhlu se také měří během období obsahujícího tento absolutní vrchol.

Základní průběh proudu

(3) THD by nemělo překročit 70 %. Vyjádřeno v procentech základního proudu, proud 3. harmonické by neměl překročit 35 %, proud 5. harmonické by neměl překročit 25 %, proud 7. harmonické by neměl překročit 30 %, proudy 9. a 11. harmonické by neměly překročit 20 % a 2. harmonická by neměla překročit 5 %.

Požadavky na měřicí přístroj:
1. Digitální měřič výkonu (model s vysokou přesností)
• LS2050C a LS2050C-IEC plně vyhovují požadavkům LM-79-19 a frekvenční rozsah: 0.5 Hz - 100 kHz
• Software může měřit U (AC&DC), I (AC&DC), P (AC&DC), účiník PF (AC), faktor posunutí DF (AC) a celkový 0-50 harmonických v IEC/CSA. Kliknutím sem zobrazíte Ukázka zkušebního protokolu LS2050B/LS2050C/LS2050C-IEC
• Hardware LS2050C-IEC je stejný jako LS2050C, ale s dalším softwarem, který plně vyhovuje EN / IEC61000-3-2: 2019, kliknutím sem zobrazíte LS2050C-IEC další vzorek zkušebního protokolu

Vysoce přesný měřič střídavého a stejnosměrného výkonu LS2050

Vysoce přesný měřič střídavého a stejnosměrného výkonu LS2050

2. Tester LED Power Driver Tester

LS2090-IEC Testovací přístroj LED Power Driver je komplexní testovací přístroj pro napájení LED ovladače, který je podle GB / T 24825-2009 a IEC 62384: 2006. Může měřit následující parametry: vstup (AC&DC), výstup (AC&DC), začátek výstupu (DC) a harmonické.

LS2090-IEC obvykle pracuje s LISUN LSP-500VARC čistý sinusový AC napájecí zdroj  a  Elektronické zatížení LISUN M9822 DC. LSP 500VARC poskytuje konstantní nastavitelné napětí pro testovaný ovladač a M9822 se používá k simulaci zdroje LED. Software lze spustit na Win7, Win8 a Win10, Win11.

LED testovací systém ovladačů

Společnost Lisun Instruments Limited byla založena společností LISUN GROUP v roce 2003. Systém kvality LISUN byl přísně certifikován podle normy ISO9001: 2015. Jako členství v CIE jsou produkty LISUN navrženy na základě CIE, IEC a dalších mezinárodních nebo národních standardů. Všechny produkty prošly certifikátem CE a ověřeny laboratoří třetí strany.

Naše hlavní produkty jsou GoniofotometrIntegrace kouleSpektroradiometrGenerátor přepětíESD simulátorPřijímač EMITestovací zařízení EMCElektrický bezpečnostní testerEnvironmentální komorateplotní komoraKlimatická komoraTepelná komoraTest na solný postřikZkušební komora na prachVodotěsný testTest RoHS (EDXRF)Test žárového drátu  a  Test s plamenem jehly.

Pokud potřebujete podporu, neváhejte nás kontaktovat.
Technické oddělení: [chráněno e-mailem], Cell / WhatsApp: +8615317907381
Obchodní oddělení: [chráněno e-mailem], Cell / WhatsApp: +8618917996096

Tagy: , ,

Zanechat vzkaz

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *