+8618117273997weixin
angličtina
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
03 Květen, 2024 80 Zobrazení Autor: Cherry Shen

Zkoumání toho, co je hromadné vstřikování proudu?: Hluboké pochopení pracovních principů a aplikací zkušebního systému hromadného vstřikování proudu(BCI)

Co je to hromadné vstřikování proudu:

Vstřikování vysokého proudu je testovací technika v automobilové elektronice, která se používá k ověření, zda výrobek poškodí funkční vlastnosti nebo překročí meze tolerance, když je vystaven elektromagnetickému rušení různých frekvenčních rozsahů. S tímto testem se běžně setkáváme při testování EMC pro automobilovou elektroniku, protože ve skutečných scénářích vozidel jsou propojovací kabely pro různé palubní komponenty často spojeny dohromady.

To vede ke spojení elektromagnetických rušivých signálů o různých frekvencích, což může v extrémních případech vést k poruše dotčených součástí, což představuje riziko pro bezpečnost vozidla. Účelem testování vysokonapěťového injektování je tedy simulovat vstřikování vysokofrekvenčních signálů do napájecího nebo signálového vedení testovaného produktu, aby se ověřilo, zda se jeho funkce zhorší nebo zda jeho ukazatele výkonu zůstanou v mezích tolerance.

Testování vysokoproudého vstřikování je běžně používaná metoda a má široké uplatnění v laboratořích elektromagnetické kompatibility (EMC). Používá se hlavně k měření charakteristik rušení EMI/RFI zařízení ve vysokofrekvenčním až ultravysokém frekvenčním rozsahu. V praktických aplikacích lze testování vstřikování vysokým proudem použít k vyhodnocení relativní kompatibility mezi zařízením a jinými elektronickými zařízeními nebo systémy. Činí tak zaváděním vysokého napětí a vysokofrekvenčních proudů do kabelů, aby se simulovalo elektromagnetické spojení mezi zařízeními a určila se odolnost zařízení vůči rušení.

Princip zkušebního systému hromadného vstřikování proudu (BCI):

Princip Testovací systém hromadného vstřikování proudu (BCI) je založeno na použití proudových injekčních sond. Během testu funguje proudová injektážní svorka jako první proudový transformátor a kabelový svazek funguje jako druhý proudový transformátor. Po spojení s RF rušivými signály protéká vysokofrekvenční proud v běžném režimu kabelovým svazkem. Tyto proudy tečou stejným směrem všemi kabely testovaného zařízení a poté se vracejí přes referenční zem do připojovacího portu zařízení. Tato metoda se nazývá CBCI (common mode current injection) a je vhodná pro vysokofrekvenční testování (30MHz~400MHz). Další metodou je proudění v diferenciálním režimu, kdy se proudy vracejí do připojovacího portu zařízení jinými kabely, než jsou právě testované. Tato metoda se nazývá vstřikování proudu v diferenciálním režimu (DBCI) a je vhodná pro nízkofrekvenční testování (0.1 MHz ~ 30 MHz). Proudové monitorovací kleště slouží jako zařízení pro měření kabelových proudů a monitorují aktuální hodnotu indukovaného proudu v reálném čase.

Zkoumání toho, co je hromadné vstřikování proudu?: Hluboké pochopení pracovních principů a aplikací zkušebního systému hromadného vstřikování proudu(BCI)

LSBCI-40_ Testovací systém vstřikování hromadného proudu

Základní princip testování vysokoproudých injekcí zahrnuje následující aspekty:

1. Výběr vhodného testovacího proudu:

Při provádění testování injektáže vysokého proudu bychom měli zvolit zkušební proud větší, než je jmenovitý pracovní proud obvodu, na základě faktorů, jako jsou požadavky na návrh obvodu, jmenovitý proud zátěže a provozní prostředí. Tím je zajištěna dostatečnost testu a účinně předchází poškození obvodu.

2. Určení doby trvání testu:

Doba trvání testu se vztahuje k době, během které je do obvodu vstřikován vysoký proud. Při stanovení doby trvání testu je nutné vzít v úvahu schopnost obvodu odvádět teplo, aby se zabránilo přehřátí a poškození obvodu. Obecně lze dobu trvání testu určit na základě návrhu obvodu pro odvod tepla a nejvyšší provozní teploty.

3. Ovládání testovacího prostředí:

Zkoušky vysokoproudého vstřikování je třeba provádět za vhodných podmínek prostředí. To zahrnuje zajištění stability a přesnosti testovacího zařízení a řízení parametrů prostředí, jako je teplota a vlhkost kolem obvodu. Pouze pokud je test prováděn ve stabilním prostředí, lze získat přesné a spolehlivé výsledky testu.

Testování vysokoproudého vstřikování obecně zahrnuje následující kroky:

1. Příprava zařízení:

Nejprve si připravte potřebné testovací zařízení, jako je vysokonapěťový injektážní zdroj, měřicí přístroje atd., abyste se ujistili, že zařízení funguje správně a je zkalibrováno.

2. Zapojení obvodu:

Připojte testovaný obvod k testovacímu zařízení a zajistěte pevné a spolehlivé spojení. U vysokofrekvenčních a vysokonapěťových obvodů je třeba věnovat pozornost příslušným ochranným a bezpečnostním opatřením.

3. Nastavení testovacích parametrů:

Na základě požadavků testu nastavte vhodný zkušební proud a dobu trvání úpravou výstupního napětí a proudu napájecího zdroje. Současně určete vzorkovací frekvenci a přesnost měřicího zařízení na základě charakteristik obvodu.

4. Provedení testu:

Po potvrzení, že jsou parametry testu správně nastaveny, zahajte test vysokoproudého injektování. Během testu sledujte průběh proudu a napěťovou odezvu testovaného obvodu, abyste posoudili jeho stabilitu a spolehlivost.

5. Analýza výsledků:

Analyzujte a vyhodnoťte výsledky testu, abyste určili výkon a stabilitu obvodu. Pokud jsou zjištěny jakékoli abnormality, lze provést další analýzu, aby se určila příčina, a mohou být přijata vhodná opatření na opravu a zlepšení.

Celkem, testování vysokoproudých injekcí je účinná metoda testování EMC automobilové elektroniky, která nám pomáhá vyhodnotit odolnost produktu vůči rušení a stabilitu. Pochopením základních principů a provozních kroků testování vysokoproudého vstřikování můžeme tuto technologii lépe využít k zajištění bezpečnosti vozidel a spolehlivosti elektronických produktů.

Tagy:

Zanechat vzkaz

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

=