+8618117273997weixin
angličtina
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
Měřidla pro 10/16A 250V dvoupólové zásuvky s CEE7 C1
23 Květen, 2024 6 Autor: Cherry Shen

Měřidla pro 10/16A 250V dvoupólové zásuvky s CEE7 C1

Tato specifikace platí pro zástrčky a zásuvky a pro kabelové spojky, s uzemňovacím kontaktem i bez něj, se jmenovitým napětím nepřesahujícím 380 V a jmenovitým proudem nepřesahujícím 25 A, určené pro domácí a podobné všeobecné účely, buď uvnitř nebo venku. Platí také pro montážní krabice pro zásuvkové zásuvky. GNGPL 57C1_AL Tato specifikace platí, pokud je důvod...

Více
Zkušební přípravek zásuvky UL 498 Obrázek 118.1
22 Květen, 2024 13 Autor: Cherry Shen

Zkušební přípravek zásuvky UL 498 Obrázek 118.1

Test bezpečnosti sestavy Do přípravku popsaného na obrázku 5 se namontuje zapuštěná zásuvka s konfigurací 15-5R, 20-6R, 15-6R nebo 20-118.1R a má být aplikováno 50 lbf (220 N), jako znázorněné na obrázku 118.2, po dobu 10 s pomocí vysunovacího nástroje vloženého do štěrbin nádoby. Vysunovací nástroj požadovaný pro konfiguraci 5-15R má být takový, jak je znázorněno na obrázku 118.3. Nástroj...

Více
Go měřidla pro zásuvkový výstup BS1363-1 Obrázek 11
21 Květen, 2024 16 Autor: Cherry Shen

Go měřidla pro zásuvkový výstup BS1363-1 Obrázek 11

Rozsah Tato část BS 1363 specifikuje požadavky na 13A pojistkové zástrčky s izolačními návleky na vedení a neutrálními kolíky pro domácnost, komerční účely a účely lehkého průmyslu, se zvláštním ohledem na bezpečnost při běžném použití. Zástrčky jsou vhodné pro připojení přenosných spotřebičů, zvukových zařízení, svítidel atd. pouze ve střídavých obvodech, pracujících při napětí nepřesahujícím 250...

Více
Testovací kolík B UL 498 Obrázek 119.2
20 Květen, 2024 14 Autor: Cherry Shen

Testovací kolík B UL 498 Obrázek 119.2

Zkouška uzemňovacího kontaktu Zemnící zásuvky s konfigurací 5-15R, 5-20R, 6-15R, 6-20R, 7-15R, 14-15R nebo 15-15R musí být podrobeny zkouškám v této části. Používají se dosud netestovaná zařízení. Každé zařízení se montuje do zapuštěné krabice na zařízení, nebo jak je jinak určeno, s čelem ve svislé rovině. Je-li to určeno, je třeba nainstalovat nekovovou čelní desku. Solidní 14A...

Více
Minimální měřidlo GO pro zásuvku BS 546 Obrázek 5
19 Květen, 2024 14 Autor: Cherry Shen

Minimální měřidlo GO pro zásuvku BS 546 Obrázek 5

ODDÍL DEVÁTÁ. ROZMĚRY 40a. Měřidla znázorněná na obrázcích 2, 3, 4 a 5 v BS546 se považují za vyhovující rozměrovým požadavkům, pokud jsou výsledky naměřených hodnot v rámci specifikovaných rozměrů a nejistota měření na úrovni spolehlivosti ne nižší než 95 % překročit ±0.0002 palce/0.005 mm. 41.'Tlačítko pro zástrčku (viz obr. 3 a tabulka 20). Měřidlo je na p...

Více
Test malé sondy UL498 Obrázek 132.1
18 Květen, 2024 17 Autor: Cherry Shen

Test malé sondy UL498 Obrázek 132.1

Zkouška sondy Nádoba odolná proti neoprávněné manipulaci nesmí umožnit kontakt mezi zkouškou sondy znázorněnou na Obrázcích 132.1 a Obrázku 132.2 a jakoukoli živou částí nádoby skrz výstupní štěrbiny, když se zkouší, jak je popsáno v této části. Pro tento test má být použito dvanáct dosud netestovaných zařízení. Zkouška sondy znázorněná na obrázku 132.1 se aplikuje na každý z otvorů výstupní štěrbiny...

Více
Go Gauge for Plug of BS 546 Obrázek 3
17 Květen, 2024 23 Autor: Cherry Shen

Go Gauge for Plug of BS 546 Obrázek 3

ODDÍL DEVÁTÁ. ROZMĚRY 40a. Měřidla znázorněná na obrázcích 2, 3, 4 a 5 v BS546 se považují za vyhovující rozměrovým požadavkům, pokud jsou výsledky naměřených hodnot ve specifikovaných rozměrech a nejistota měření na úrovni spolehlivosti nejméně 95 % překročit ±0.0002 palce/0.005 mm. 41. 'Go'gauge for plug (viz obr. 3 a tabulka 20). Měřidlo je t...

Více
Testovací zástrčka s BS 1363-3 Obrázek 34
16 Květen, 2024 56 Autor: Cherry Shen

Testovací zástrčka s BS 1363-3 Obrázek 34

Nárůst teploty Adaptéry a jejich okolí nesmí při běžném používání dosahovat nadměrné teploty. Shoda se kontroluje následujícími zkouškami. Pro adaptéry s adaptérovými zásuvkami pro zástrčky BS1363 se použije standardní zkušební zástrčka popsaná v příloze G. Pro adaptéry s adaptérovými zásuvkami pro jiné zástrčky, např. ty, které odpovídají BS 546:1950, vhodné zástrčky vybavené ...

Více
5A Vytahovací a vytahovací měřidlo pro účinnost kontaktu Prům. 0.277 palce 8 oz s BS 546 Obrázek 2
15 Květen, 2024 40 Autor: Cherry Shen

5A Vytahovací a vytahovací měřidlo pro účinnost kontaktu Prům. 0.277 palce 8 oz s BS 546 Obrázek 2

ODDÍL DEVÁTÁ. ROZMĚRY 40a. Měřidla znázorněná na obrázcích 2, 3, 4 a 5 se považují za vyhovující rozměrovým požadavkům, pokud jsou výsledky naměřených hodnot v rámci specifikovaných rozměrů a nejistota měření na úrovni spolehlivosti nejméně 95 % nepřesahuje ± 0.0002 palce/0.005 mm. 41.'Tlačítko pro zástrčku (viz obr. 3 a tabulka 20). Měřidlo má dokázat, že...

Více